12
aug

A munkahelyi baleset kérdéskörének tisztázása

peren kívüli egyesség

peren kívüli egyesség

A munkáltató dönti el, munkavédelmi szakember bevonásával, hogy jellegénél fogva, milyen baleset következett be. Ha munkahelyi baleset történt, akkor a munkahelyi baleset kivizsgálását el kell végezni, és baleseti nyilvántartásba vételéről gondoskodni kell. Ha munkakieséssel jár a baleset, kötelező a baleseti jegyzőkönyv kitöltése, amit meg kell küldeni, a munkakiesés időtartama szerint, ha meghaladja a 3 napot, akkor a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségnek. Meg kell küldeni az OEP felé, átadni egy példányt a sérültnek, és egy példányt a munkáltatói irattárba kell helyezni. Ha súlyos munkahelyi baleset történt, akkor annak tényét azonnal jelenteni kell a területileg illetékes munkavédelmi hatóságnak. Ha nem munkahelyi baleset történt, akkor a munkáltatói minősítését a sérült, munkavállaló, tudomására kell hozni, illetve tájékoztatni kell őt a nem egyetértése esetén alkalmazható teendőiről. Vitás esetekben kérjen szakemberektől tanácsot a baleseti-karterites.com oldalon.